Wywóz zabytków

Jeżeli zamierzamy wywieźć zabytek z naszego kraju, musimy przedstawić na granicy pozwolenie na jego wywóz lub też zaświadczenie, że przedmiot ten nie wymaga zezwolenia na wywóz za granicę.

Zabytkami są w szczególności:

  • Przedmioty wpisane do rejestru zabytków
  • Przedmioty nie wpisane do rejestru zabytków starsze niż 55 lat, a w przypadku obiektów techniki – 25 lat
  • Przedmioty stanowiące dzieła twórców nieżyjących
  • Przedmioty wpisane do inwentarza muzeów
  • Materiały biblioteczne powstałe przed 31.12.1948r

Dodaj komentarz