Przedmioty osobistego użytku

Podróżny przybywający na obszar celny Wspólnoty Europejskiej na pobyt czasowy w celach turystycznych, sportowych, handlowych, wzięcia udziału w spotkaniach zawodowych, w celach zdrowotnych, w związku ze studiami itp., może przywieźć ze sobą przedmioty osobistego użytku (http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/informacje_dla_podroznych/zwolnienia_od_cla/lista_przedmiot_363w.pdf), które będą mu w tym czasie potrzebne.

Do przedmiotów osobistego użytku zaliczane są wszystkie przedmioty, nowe lub używane, których podróżny może potrzebować z uzasadnionych powodów do osobistego użytku podczas podróży, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności podróży, ale wyłączając wszelkie towary przywożone w celach handlowych.

Przedmioty osobistego użytku podróżny musi mieć na sobie lub w swoim bagażu (towarzyszącym lub nie).

Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przewożone przedmioty objęte są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych. Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków złożenie zgłoszenia celnego i zabezpieczenia może być wymagane.

Przedmioty te muszą być wywiezione z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej przy wyjeździe podróżnego, który te przedmioty przywiózł.

Przykładowa lista przedmiotów osobistego użytku podróżnych:

 1. Odzież.
 2. Artykuły toaletowe.
 3. Biżuteria osobista.
 4. Aparaty fotograficzne i kamery filmowe wraz z uzasadnioną ilością filmów z akcesoriami do nich.
 5. Przenośne projektory do przezroczy lub projektory filmowe i akcesoria do nich wraz z uzasadnioną ilością przezroczy lub filmów.
 6. Kamery wideo i przenośne magnetowidy z uzasadnioną ilością taśm.
 7. Przenośne instrumenty muzyczne.
 8. Przenośne gramofony wraz z płytami.
 9. Przenośne urządzenia nagrywające i odtwarzające dźwięk (włącznie z dyktafonami) z taśmami.
 10. Przenośne radioodbiorniki.
 11. Przenośne telewizory.
 12. Przenośne maszyny do pisania.
 13. Przenośne maszyny liczące.
 14. Przenośne komputery osobiste.
 15. Lornetki.
 16. Wózki dziecięce.
 17. Wózki inwalidzkie.
 18. Sprzęt sportowy, taki jak: namioty i inny sprzęt kempingowy, sprzęt wędkarski, sprzęt do wspinaczek, sprzęt do nurkowania, sportowa broń palna z amunicję, rowery niewyposażone w silnik, kanadyjki lub kajaki o długości do 5,5 metra, narty, rakiety tenisowe, deski do surfingu, deski do surfingu z żaglem, lotnie i paralotnie, sprzęt do golfa.
 19. Przenośne dializatory i podobna aparatura medyczna oraz artykuły jednorazowego użytku do wykorzystania wraz z nimi.
 20. Inne artykuły, które mają wyraźnie charakter osobisty.

Dodaj komentarz